Temel İşgücü Politikası

Şirket sınırlarımız içerisinde herhangi bir pozisyonda yada koşulda 18 yaş altında çocuk işçi çalıştırılmayacağımızı taahhüt ederiz. FANSA KAĞIT A.Ş. olarak her türlü zorla ve zorunlu çalıştırma yaptırmamayı ayrıca istihdam ilişkileri gönüllü ve ceza tehdidi olmaksızın karşılıklı rızaya dayalı yapıldığını taahhüt ederiz.

Şirket sınırlarımız içerisinde istihdam ve meslek konusunda hiçbir ayrımcılık yapılmamasını sağlamayı, herhangi bir durumda, pozisyonda ya da kişisel bir durumda ayrımcılık yapmamayı taahhüt ederiz.

 Kuruluş, örgütlenme özgürlüğüne ve etkili toplu pazarlık hakkına saygı duymalıdır. İşçiler, kendi seçtikleri işçi örgütlerini kurabilir veya bunlara katılabilir. Örgüt, işçi örgütlerinin kendi tüzüklerini ve kurallarını oluşturma konusunda tam özgürlüğüne karşı çıkıyor.

Kuruluş, işçilerin bir işçi örgütü kurma, bir işçi örgütüne katılma veya ona yardım etme ile ilgili yasal faaliyetlerde bulunma veya bunları yapmaktan kaçınma haklarına saygı gösterir ve bu hakları kullandıkları için işçilere ayrımcılık yapmaz veya onları cezalandırmaz.Örgüt, yasal olarak kurulmuş işçi örgütleriyle ve/veya usulüne uygun olarak seçilmiş temsilcilerle iyi niyetle ve bir toplu iş sözleşmesine varmak için elinden geleni yaparak müzakere eder.