Entegre Yönetim Politikamız

Fansa Kağıt, yurt içi ve yurt dışı pazarlarına yönelik temizlik kâğıdı ve bobin üretimi gerçekleştiren, markalarıyla 5 kıtada 50 den fazla ülkede faaliyet gösteren çok uluslu bir şirkettir.

Fansa Kağıt, temizlik kâğıdı ürünleri pazarında tercih edilen öncü firmalardan biri olmayı hedefler ve aşağıdaki maddeleri taahhüt eder;

Şirketimizin misyon ve vizyonunun tüm çalışanlarımız ve iş ortaklarımız tarafından bilinmesini sağlayıp, ortak amaçlara hep birlikte ilerlemek

Müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerine hızlıca cevap veren çözümler sunarak müşteri memnuniyetini sağlarken, müşteri odaklı yaklaşımımızı satış sonrası süreçlerinde de devam ettirmek

Performans ölçümü ve analizini gerçekleştirmek, süreçlerde iyileştirme ve geliştirmeler yapabilmek amacıyla sağlıklı girdi sağlanması için dijitalleşmeye yatırım yapmak

Kurum kültürümüz gereğince ürün yaşam döngüsü boyunca verimliliği esas alan faaliyetlerde bulunmak

Tüm süreçlerin yasalara, yönetmeliklere, ulusal ve uluslararası standartlara uygun şekilde işleyişini sağlamak

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre mevzuatlarına uyarak, iş kazası risklerini azaltacak önlemleri alarak tüm paydaşların katılımını sağlayarak güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak

Çalışanlarımızda çevresel farkındalığı arttırmaya çevre performans hedefleri oluşturmak

Süreçlerimizde oluşabilecek çevresel boyutları ve ortaya çıkabilecek olumsuz etkileri bertaraf etmeyi, kirliliği kaynağında önleme prensibi ile gerekli tedbirleri almayı ve geri dönüştürülebilir hammadde kullanımını artırarak çevre bilincini oluşturmak,

Doğal kaynakların, enerji ve suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlayarak atıkları minimuma indirmek

Dinamik, yeniliklere ve gelişmeye önem veren; araştırma-geliştirmeye yatırım yapan; değişime direnci reddeden kimliğimizi her geçen gün iyileştirerek tüm süreçlerimizdeki verimliliği uluslararası pazarda da rekabet edebilecek seviyeye getirebilmek ve pazardaki varlığımızı arttırmak

Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımızı periyodik olarak gözden geçirmek ve sürekli gelişimi sağlamak